Kalite Politikası

Kalite Politikası

Kalite Politikası

Müşteri memnuniyeti ve Ürün kalitesini en üst düzeyde tutmak,

İç ve dış Bağlamımızın bilincinde, kurum hedeflerine ve stratejik istikametini destekler faaliyetleri sürdürmek,

Zamanında ve doğru miktarda kaliteli ürün sağlayarak, ilgili taraflarımız ile etkili iletişim kurarak ve uygun bir planlama metodolojisi ile gerçekleşebileceğine inanırız.

Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetlerde, yeni yöntemler ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile teknolojide önder konuma gelmek.

Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,

Ulusal ve Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir ürünleri tüm müşterilerimize sunabilmek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin bir kalite yönetim sistemleri oluşturmak, uygulamak, yürütmek.

ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemini etkin olarak sürekli geliştirerek, sürekli iyileştirmeler gerçekleştirerek yürütmek ve uygulanabilir şartları sağlamak için gerekli mevzuat ve yönetmelikleri uygulayacağımızı taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu

12.10.2020